Projekteerime, arendame ja valmistame toomisliine nii võtme-kätte-lahendusena kui ka väiksemate osade kaupa, kui on näiteks soov automatiseerida ainult mõni töölõik kogu tootmise protsessist.

Mis eelise annab

Tehnoloogia on niivõrd arenenud, et paljud töölõigud toomistes, mis on võimalik automatiseerida, annab kohese konkurentsieelise. Nii on võimalik vähendada inimtööjõu ressurssi ning parandada toodete kvaliteeti. Läbi automatiseeritud tootmise on toodangus vähem defekte ning kogu toomise protsess on rahaliselt kasulikum.

Tootmisliinid eelised:

● Automatiseeritud tööprotsessid, mis soovi korral töötavad 24/7

● Väheneb defektiga praaktoodangu osakaal

● Tööjõupuudus ei vähenda tootmise mahtu

● Võimalik kiiremini ja efektiivsemalt arendada uusi tooteid

Tootmisliinid on üks suur tervik, mis aitab kogu tootmise protsessi efektiivsemaks muuta.

Võta meiega ühendust
tootmisliinid

Tootmisliinide tüübid ja erilahendused

Tootmisliine on võimalik luua mitmeid erinevaid, vastavalt tootmise spetsiifikale, suurusele ja vajadusele.

Poolautomaatsed tootmisliinid

Poolautomaatsed tootmisliinid sobivad väiksematele või keskmise suurusega ettevõttele, kus kogu tootmisliinide automatiseerimine võib olla liiga suureks investeeringuks ning antud tootmismahud ei ole niivõrd suured.

Poolautomaatse tootmisliini eelised:

● kiirem tasuvus ka väikeettevõtetel

● väiksem investeering kui kohene tootmise kiiruse ja efektiivsuse kasv

● universaalne liini kasutamise võimalus, kus on soovi korral võimalus toota mitut toodet

● parem toodete kvaliteet, vähem defektiga tooteid

● tööjõu paindlikum kasutamine

Ergonoomilised tootmisliinid ja tööjaamad

Ergonoomilised tootmisliinid on mõeldud toodete pööramiseks, kallutamiseks või tõstmiseks. Need annavad võimaluse teha toodetega tööprotsesse, mida muidu peaks inimene käsitsi kontrollima. See aitab vältida korduvate ja väärtust mitte andvate tegevuste tegemist.

Tootmisliinid, kus on kasutusel ergonoomilised tööjaamad, annavad võimaluse muuta ebamugavad töölõigud kiiremaks ja mugavamaks ka töötaja jaoks.

Tõstelahendused

Tõstelahendusega tootmisliinid on mõeldud eelkõige tootmisesse, kus on üheks töölõiguks pidev toodete tõstmise funktsioon, näiteks konveieri pealt. See sobib nii kergete kui ka rasemate toodete tõstmiseks, viimasel juhul on see oluline just töötaja tervise seisukohast.

Tõstelahendusega tootmisliinil on võimalik kasutada:

● mehaanilisi haaratseid

● vaakumhaaratseid

● erinevaid pöördmehhanisme

Täpsem tehniline lahendus sõltub tootmisliini spetsiifikast ja vajadusest

Kus kasutada?

Tootmisliinid sobivad igasse tootmisvaldkonda, olenemata toodete spetsiifikast. Peamiseks määravaks teguriks on hoopis tootmismaht ning toodete arvukus.

Vaata meie tehtud tootmisliine.

Peamised valdkonnad, kus toomisliine kasutatakse:

● Metallitöötlus

● Toidutööstus

● Ehitus

Täpsema hinnapakkumise saamiseks, võta julgelt meiega ühendust.